Privacyverklaring

Densite gevestigd aan Energieweg 14A 1785 AD te Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Densite Webdesign verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie door middel van o.a. mailen en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Densite Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw facturatie/betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Densite Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn voor o.a. onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Densite Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Densite Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie door middel van o.a. mailen en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wij bewaren deze informatie totdat je de dienstverlening opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Densite Webdesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens en dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle  informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Densite neemt bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@densite.nl.

Heb je een vraag over website? Wij helpen je graag, vrijblijvend en kosteloos!

Neem gerust contact met ons op.

 

Contactgegevens

Densite Webdesign

Energieweg 14A
1785 AD Den Helder

Telefoon: 0223 759 505
Email: info@densite.nl

T. Aksoy is de Functionaris Gegevensbescherming van Densite Webdesign te bereiken op avg@densite.nl.

reclamebureau den helder